IMATE PROBLEM?

1U emailu navedite model vaše kamere.
2Detaljno opišite problem.
3Odgovor stiže! 

Naši videolozi odgovorit će vam i ako niste naš kupac. Pomoći ćemo koliko god možemo!

RADNO VRIJEME

Pon-Pet 9:00 - 20:00

NOVI RAČUN

*

*

*

*

*

*

Zaboravili ste lozinku?

*

Kupujete svoju prvu Autokameru?

Opći uvjeti poslovanja Internetske trgovine Autokamera.hr

Osnovni izrazi navedeni u ovim Općim uvjetima

 

 

Prodavatelj

Prodavatelj je pravna osoba ili fizička osoba koja putem Internetske trgovine prodaje proizvod Kupcu.

VideoLOG d.o.o.
adresa: Trg Slobode 29c, 31300 B. Manastir
telefon: 091.7814.700
e-mail: upit@autokamera.hr
matični broj: 030150237
OIB: 79999666387
Sudski registar: Trgovački sud u Osijeku

Temeljni kapital uplaćen u cjelosti 20.000,00 kn


Kupac

Kupac proizvoda je svaka fizička osoba ili pravna osoba koja kupuje proizvode putem Internetske trgovine na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja trgovca, a koji čine sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog između Prodavatelja i Kupca. Kupac odabire barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati internet bankarstvom, virmanom (uplatnicom) u banci, pošti ili FINI ili pošalje narudžbu pa artikl plati pouzećem (gotovinom prilikom dostave). Ovi Opći uvjeti dostupni su Kupcima u svako doba i iste je moguće spremiti, ponovno koristiti i reproducirati.
 

Opće odredbe

Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, jamstva za ispravnost proizvoda (garancija) i uvjete njenog korištenja, prava na prigovor i raskid ugovora, uvjete dostave, zaštite tajnosti osobnih i drugih podataka i druga pitanja vezana uz Internetsku trgovinu.

 • Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je u trenutku primitka potvrde Prodavatelja o narudžbi na e-mail adresu Kupca.  

 • Kupnjom proizvoda putem Internetske trgovine smatra se da je korisnik pročitao, primio na znanje sve navedene obavijesti i slijedom toga prihvatio Opće uvjete kao sastavni dio kupoprodajnog ugovora. 
   
 • Kupac fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika.  Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
   
 • Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje  svih ili dijela usluga koje nudi Internetska trgovina.
   
 • Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz Internetsku trgovinu kao i sav ostali sadržaj zbog čega su Kupci dužni prije svake kupovine pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.
   
 • Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup Internetskoj trgovini i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Internetske trgovine ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Internetske trgovine.
   
 • Rok za uplatu iznosa navedenog na narudžbi je 7 dana, ukoliko nije navedeno plaćanje po pouzeću. Ukoliko u navedenom roku od 7 dana iznos nije uplaćen, a Prodavatelj i Kupac nisu dogovorili drugačije, narudžba postaje nevažećom i briše se iz sustava.

Uvjeti kupovine

 • Prilikom ispunjavanja obrasca za prijavu Kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Proizvodi koje je moguće kupiti postavljeni su na Internetskoj stranici, a uz svaki prikazani proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda, cijeni, kao i pripadajući prilozi (izjave o sukladnosti, upute za uporabu, itd.).
 • Odabir željenog proizvoda vrši se  spremanjem u košaricu. Ukoliko Kupac izvrši kupovinu proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan tada će Prodavatelj kontaktirati Kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (kupovina drugog proizvoda ili isporuka proizvoda u najkraćem mogućem vremenu kada ga Prodavatelj pribavi ili odustajanje od kupnje).
 • U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupovinu zajedno sa cijenom proizvoda te ukupnom cijenom (uključen PDV).

Načini plaćanja

 1. Plaćanje po predračunu – Ako ste se odlučili za plaćanje po predračunu, na elektronsku adresu primatelja računa poslat ćemo predračun sa svim podacima. Po primitku sredstava na naš poslovni račun, roba će biti poslana na adresu za dostavu.
 2. Plaćanje pouzećem – Plaćanje pouzećem primjereno je ako želite plaćanje prilikom preuzimanja naručene robe.

Sve do potpunog plaćanja proizvoda iz pojedinačne narudžbe, naručeni proizvodi ostaju u vlasništvu Prodavatelja čak i onda kada su već bili dostavljeni kupcu. U slučaju neplaćanja odnosno nepotpunog plaćanja, Prodavatelj ima pravo od kupca zahtijevati vraćanje proizvoda u besprijekornom stanju (proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u originalnoj neotvorenoj ambalaži).

Prodavatelj izdaje račun elektronskim putem (e-mail) te na trajnom mediju (papir) koji je uz garancijski list važeći dokaz za pritužbe i servis u garancijskom roku.

 

Cijene

Sve cijene su izražene u Kunama (Kn) i uključuju PDV. Pridržavamo pravo promjene cijena ako nije navedeno drugačije (slučaj akcija i posebnih popusta). Cijene važe u trenutku slanja ponude i nemaju unaprijed određeno važenje. Cijene vrijede u slučaju plaćanja s gore navedenim načinima plaćanja i pod gore navedenim uvjetima.

Valjanost akcijske ponude

Razdoblja trajanja i uvjeti akcija i drugih posebnih oblika prodaje (rasprodaja, sezonsko sniženje i sl.), koji se međusobno mogu razlikovati, navedeni su uz svaku takvu ponudu.


Fotografije i opisi

Fotografije i opisi pojedinih proizvoda dobiveni su od proizvođača/dobavljača i ne moraju nužno biti identični. Djelatnici VideoLOG d.o.o. nastoje što točnije navesti karakteristike proizvoda. Zadržavamo pravo pogreške u opisu i fotografiji proizvoda.
 

Pravo odustajanja od kupovine, vraćanje robe

Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od 14 dana.
U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod.
U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok počinje teći od dana sklapanja ugovora.
Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu poslanom trgovcu.
Obavijest o raskidu ugovora se šalje na adresu Trg Slobode 29C, B.Manastir pisanim putem.
Ugovor je raskinut u trenutku kada je trgovac primio obavijest o raskidu.
Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar predviđenog roka od 14 dana od preuzimanja robe. U slučaju raskida ugovora, potrošač je dužan u svom trošku vratiti proizvod trgovcu.
Potrošač odgovara za materijalne nedostatke koje je trgovac pretrpio zbog raskida ugovora.
Proizvod mora biti u originalnoj neoštećenoj ambalaži, proizvod mora biti neoštećen i ispravan te ne smije imati na sebi nikakve preinake (neovlašteni popravak proizvoda, neispravno rukovanje), proizvod mora biti sa svim dijelovima unutar proizvoda, sa svim pripadajućim proizvodima, zaštitnim naljepnicama i dodatnim priborom.
Ovdje preuzmite OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA sklopljenog na daljinu

Jamstvo

Svi proizvodi u prodaji u Internetskoj trgovini imaju jamstvo uvoznika odnosno proizvođača.

Jamstvo ne isključuje odgovornost Prodavatelja i/ili proizvođača za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

U slučaju da se utvrdi da je kupac radio bilo kakve preinake na proizvodu kao npr. preinake na vodovima, kućištima, punjačima, baterijama ili kablovima, da je za spajanje uređaja na napajanje korištena oprema koja nije došla u originalnom pakiranju sa proizvodom ili je uređaj spajan na nepropisan način ili od strane neovlaštene nestručne osobe kao npr. direktno na bateriju ili strujni vod vozila, garancija neće biti uvažena.
Jamstveni rok za kabele, baterije, pribor je 6mj.

Troškovi transporta ili dostave neispravnog uređaja do servisa i nazad nisu pokriveni jamstvom.


Rok isporuke

Dostava i priprema proizvoda za dostavu obavlja se isključivo radnim danom. Rok isporuke, ako je proizvod na skladištu, iznosi od tri do osam radnih dana od trenutka kada Kupac na svoju e-poštu koju je naznačio u narudžbi primi elektronsku obavijesti da je narudžba potvrđena.

Za dostave u inozemstvo svakom ćemo Kupcu javiti troškove i rok dostave s obzirom da oni ovise o težini pošiljke i državi u koju se šalje.


Sigurnost

Prodavatelj koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohranjivanja osobnih podataka, narudžbi i plaćanja.

Kupac je sam odgovoran za pristup svojem sustavu i sam će se pobrinuti za osiguranje korisničkih podataka i lozinki. Kupac jamči za točnost i istinitost svih dostavljenih podataka te prodavatelju odgovara za štetu nastalu zbog netočnih odnosno neistinitih podataka.


 

Pravo na privatnost

Osobni podaci Kupaca pribavljeni putem Internetske trgovine zaštićeni su i čuvaju se trajno u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Osobni podaci Kupaca biti će upotrjebljeni isključivo u svrhu zaključenja i ispunjenja ugovora i usluga koji su predmet ovih općih uvjeta. Osobni podaci mogu biti upotrjebljeni i za informiranje Kupaca o ponudama proizvoda i druge slične komunikacije . Svi se podaci o korisnicima i Kupcima strogo čuvaju i dostupni su samo za to ovlaštenim djelatnicima i onima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Kupac je ovlašten u svako doba zatražiti dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka, kao i usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhu informiranja.

Kupac jamči da su podaci koje je naveo točni, potpuni i ažurni istiniti te prihvatom ovih općih uvjeta potvrđuje da je suglasan sa uporabom njegovih osobnih podataka u gore navedene svrhe.


 

Komunikacija

Sva komunikacija koja se odnosi na proces narudžbe i sklapanje ugovora o kupoprodaji između Prodavatelja i Kupca obavlja se putem e-pošte i/ili telefonskog broja koje Kupac unosi prilikom procesa registracije.

Obavijesti o mjesečnim akcijama i reklamne elektronske poruke koje Prodavač šalje Kupcu moraju biti jasno i nedvosmisleno označene kao reklamne poruke. Pošiljatelj mora biti jasno vidljiv. Prodavatelj će bezuvjetno poštovati želju korisnika da ne prima reklamne poruke i obavijesti o mjesečnim akcijama.

Prilikom registracije svaki korisnik se automatski prijavljuje na newsletter. Moguće je opozvati dolazak newslettera na način da kada se primi prvi newsletter stisnete na link – odjava s newslettera.


 

Oslobađanje od odgovornosti

Prodavatelj se svim svojim snagama trudi osigurati skladnost i ažurnost podataka objavljenih na internetskim stranicama. Unatoč tome mogu se karakteristike proizvoda, njihovo stanje na skladištu i cijena promijeniti tako brzo da Prodavatelj ne uspije na vrijeme ažurirati podatke na internetskim stranicama. U tom slučaju Prodavatelj će Kupca u najkraćem mogućem vremenskom razdoblju  obavijestiti o promjenama i omogućiti mu opoziv narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda.


 

Pritužbe i sporovi

Ovi Opći uvjeti su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugim propisima Republike Hrvatske. Pritužbe Kupci mogu poslati na adrese Prodavatelja pisanim putem i to putem pošte, telefaksa ili elektronskom poštom.

Prodavatelj je dužan bez odgađanja potvrditi da je pritužbu primio, obavijestiti Kupca koliko će trajati njezina obrada i pravovremeno ga obavještavati o tijeku tog postupka i najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja pritužbe na istu odgovoriti.

Prodavatelj i Kupac će moguće sporove svim silama nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko u tome ne uspiju, Kupac može podnijeti prijavu Sudu časti Hrvatske gospodarske komore ili podnijeti prijedlog za mirenje ovlaštenim Centrima za mirenje. Postupak pred sudovima časti provoditi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilnika o Sudu časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, a pred centrima za mirenje sukladno Zakonu o mirenju i Pravilnika o mirenju odabranog centra za mirenje. U slučaju spora pred sudom mjesno je nadležan stvarno nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja.

NA VRH